Paweł Surdziel

Specjalista ortopeda i traumatolog. Chirurg ręki. Wykonuje zabiegi pierwotne i rewizyjne endoprotez barku i łokcia. Operacje artroskopii stawów, głównie kończyny górnej, w tym nadgarstka i stawu CMC I. Od ponad dwudziestu lat członek zespołu replantacyjnego KCR, chirurg nerwów, mikrochirurg.
Autor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących ortopedii, barku, łokcia, nadgarstka i chirurgii ręki. Współautor „nowego” podręcznika prof. Wiktora Degi.
i Pracuje w Klinice Chirurgii Ręki w PSK nr 4 im. W. Degi w Poznaniu., lekarz oddziałowy.