Anna Fiłoniuk – Ciepierska

psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (Certyfikat PTTPB nr 653)

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na SWPS w Poznaniu oraz I i II Stopień szkolenia Biofeedback w Instytucie Biomed we Wrocławiu. W swojej pracy zajmuje się pracą ze stresem, zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza lęki, depresja), traumami – w tym powypadkowymi (leczenie zespołu stresu pourazowego – PTSD), a także wsparciem dla osób chorych przewlekle i pracą z bólem. Oprócz sprawdzonych technik psychoterapeutycznych swoją pracę wspiera nowoczesnym sprzętem do Biofeedback.

Nowością na rynku usług medycznych jest zastosowanie do terapii Biofeedback najwyższej jakości czujników fizjologicznych produkcji kanadyjskiej, w tym czujników do pomiaru koherencji pracy serca i diagnozy stresu, czujników temperatury oraz przewodnictwa elektrycznego skóry. W przypadku pracy z napięciem mięśniowym i bólem zastosowanie mają czujniki EMG. Połączenie Biofeedback i technik psychoterapeutycznych np. wyobrażeniowych czy relaksacyjnych, sprzyja rekonwalescencji i jest stosowane powszechnie na świecie np. przez psychologów sportu u zawodowych sportowców ulegających kontuzjom.

1- w trudnych przypadkach klinicznych chorzy mają zapewnione wsparcie psychologa. Dotyczy to chorób przewlekłych, postępujących i chorób wymagających leczenia etapowego (wielu operacji) oraz osób zmagających się ze stresem lub traumami powypadkowymi (zespół stresu pourazowego – PTSD). Warto wskazać, że wsparcia wymagają również często osoby muszące schudnąć z racji na stan układu kostnego. Konieczna jest wtedy diagnoza ewentualnych zaburzeń odżywiania i pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oraz praca nad motywacją by utrzymać dietę.

2- wszyscy chorzy z bólem przewlekłym mają zapewnioną pomoc certyfikowanego  psychoterapeuty – najczęściej pomocy takiej wymagają pacjenci z przewlekłymi, opornymi na leczenie bólami kręgosłupa czy kontuzjowani sportowcy.

3- konsultacja psychologa upewnia zespół  leczący, że nasz plan leczenia pokrywa się z oczekiwaniami pacjenta – a pacjent otrzymuje profesjonalne wsparcie w walce z chorobą